Οι Υπηρεσίες μας
Άρθρα-Νέα
Το παιδί μου βάζει πράγματα στο στόμα, τι να κάνω;

 Πιπιλάει ακόμη το χέρι του, μασουλάει το μπουφάν του ή το μανίκι του, γλύφε...

10 τρόποι για να σταματήσετε να φωνάζετε στα παιδιά

 Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις μπορεί να μη σας δίνουν το περιθώριο χρόνου ...

Πως το παιχνίδι βοηθά στην εξέλιξη των παιδιών ! Τι λέει η ψυχολόγος Ειρήνη Γιαννόπαπα

 Το παιχνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού κ...

Αναζήτηση
Χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να βρείτε τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν:

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών στη γραφή, έκφραση και ανάγνωση


Αν το παιδί σας, παρά τις πολλές ώρες διαβάσματος στο σπίτι, δεν αποδίδει ανάλογα στο σχολείο, αν παρατηρείτε ότι δυσκολεύεται στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, αντιστρέφει ή παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή λέξεις ,δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στις εργασίες του, τότε η πρώιμη παρέμβαση με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης δεξιοτήτων θα δώσει στο παιδί σας πολλές ευκαιρίες μαθησιακής επιτυχίας .

Υπολογίζεται πως περίπου το 5-10% των παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία καθώς και σε δευτερογενείς συναισθηματικές διαταραχές όπως άγχος, σχολική φοβία , χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Όσο πιο έγκαιρα διαπιστώσετε τα σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών , τόσο αποτελεσματικότερη είναι η παρέμβαση του ειδικού που θα οδηγήσει στη σχολική επιτυχία και την απρόσκοπτη κοινωνικοποίηση του παιδιού.

  • Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες;

Από την προσχολική περίοδο δυσκολεύεται σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη λεπτή και αδρή κινητικότητα καθώς και με το συντονισμό κινήσεων.
*Δε μπορεί να χρησιμοποιήσει με ευκολία το ψαλίδι
*Δεν κρατάει σωστά το μολύβι
*Δυσκολεύεται να κλοτσήσει τη μπάλα
*Δεν έχει καλή ισορροπία

Στην αρίθμηση και τα μαθηματικά
*Δυσκολεύεται να μάθει τα ονόματα των αριθμών
*Δυσκολεύεται να επαναλάβει μια αριθμητική αλληλουχία
* Μπερδεύει τα αριθμητικά σύμβολα
* Δεν συγκρατεί στη μνήμη του αρκετά στοιχεία
* Δυσκολεύεται στην εκμάθηση της ώρας

Στην ανάγνωση
*Διαβάζει με αργό ή ασυντόνιστο ρυθμό
* Συγχέει φθόγγους (διαβάζει μάσεψε αντί για μάζεψε)
* Αντικαθιστά παρόμοια σχηματικά γράμματα (αδεργός αντί για αδερφός )
*Δυσκολεύεται να κατανοήσει το νόημα

Στη γραφή
*Αντιστρέφει γράμματα ή συλλαβές(αν αντί για να)
*Παραλείπει ή αντικαθιστά γράμματα (δίκους αντί για δίσκους )
* Προσθέτει συλλαβές (μάθηθημα αντί για μάθημα)
*Δυσκολεύεται στην ορθογραφία των λέξεων, παρότι γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας, δεν μπορεί να τους εφαρμόσει.

Στην έκφραση
*Διαθέτει περιορισμένο λεξιλόγιο
*Χρησιμοποιεί εσφαλμένα τους χρόνους
*Δυσκολεύεται να φτιάξει σύνθετες προτάσεις
*Δεν ανακαλεί εύκολα λέξεις (ψάχνει να βρει τη λέξη, μοιάζει να «ξεχνάει αυτό που ήθελε να πει»)

Στη γραπτή έκφραση
*Δυσκολεύεται να συνθέσει νοήματα στην έκθεση
* Το «σκέφτομαι και γράφω» είναι φτωχό σε λεξιλόγιο
* Ο λόγος του είναι «τηλεγραφικός»

  • Πώς αντιμετωπίζουμε τις μαθησιακές δυσκολίες στο Κέντρο μας ;

Ο ειδικός παιδαγωγός του Κέντρου δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που ξεκινά από τη διερεύνηση των αποκτηθέντων γνώσεων του μαθητή στους τομείς όπου παρουσιάζονται δυσκολίες. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι διδακτικοί στόχοι και καθορίζονται τα στάδια του διδακτικού προγράμματος . Το πρόγραμμα προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αν για παράδειγμα συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες, όπως διάσπαση προσοχής και υπερκινητικό σύνδρομο το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία που είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων των δυσκολιών.
Η εκπαίδευση του παιδιού είναι αυστηρά προσανατολισμένη στις ιδιαίτερες ικανότητες του και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις ισχυρές περιοχές των γνωστικών και αντιληπτικών του δυνατοτήτων.
Η συνεργασία τόσο με το σχολείο, όσο και με την οικογένεια , είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων μας.Ίσιδα, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών | Ηρώων Πολυτεχνείου 87, Πειραιάς | Τηλέφωνο: 210 4535 078, Κινητό: 6978 069132